Volné pracovní pozice | Přidejte se k nám. Hledáme technicky zdatné absolventy i obdorníky s praxí.

Uplatňujeme zásady rovných pracovních příležitostí u všech zaměstnanců závodů Skupiny smart wood.

smart-teams-smiling-people

Chcete-li zažádat o zaměstnání, vyberte zemi a město a vyplňte formulář.

Příslušné personální oddělení tak obdrží Váš životopis. Reakci na Vaši žádost očekávejte do týdne.

Kontaktní formulář
smart team CZ countries
Křestní jméno
Příjmení
Vložte soubor zde nebo klikněte pro nahrání Choose File
Maximální velikost souboru: 134.22MB

smart wood | Francouzská rodinná společnost s ambicí pokračovat ve vedení na světovém trhu prostřednictvím inovačních technologií a nižších nároků na přírodní zdroje.

Historické hodnoty

DŮVĚRA

DŮVĚRA – je naší první hodnotou. Na ní jsou založeny naše mezilidské vztahy. Dodržování našich závazků je důvodem proč nám naši dodavatelé, klienti a kolegové věří. Společně nám umožňuje, abychom v atmosféře vzájemného respektu dělali, co je v našich silách.

V takovémto příznivém prostředí je nám umožněno se soustředit spíše na vnější svět než na nás samé. Z tohoto přístupu se rodí ochota přijímat riziko a ctižádostivost, které představují zdroj inovací, růstu a pokroku.

rawpixel-com-250087-500x300

PRÁCE

climate-kic-350836-500x300

PRÁCE – je lidskou činností, která vytváří statky. Je užitečná, neboť každému jednotlivci umožňuje převzít osobní odpovědnost a uspokojovat potřeby lidí v jeho okolí. Práce je rovněž kolektivní a zaměřená na cíle, které umožňují rozvoj společnosti.

Je to vysoce společenská činnost, ve které je vyjádřeno „společné soužití“. Každý může s hrdostí vytvářet vlastní sociální skupiny, které představují pilíře naší civilizace a rovnováhy života a zapojovat se do nich.

KVALITA

KVALITA – je komplexní zásadou, která má za cíl soustředit naši energii tak, abychom vytvářeli perfektní výrobky a servis. Toho dosahujeme prostřednictvím neustálého zlepšování naší organizace, know-how a způsobu myšlení.

Důležitou součástí našeho kvalitativního přístupu je respektování zdrojů. V podstatě kvalita veškerých činností nejen zlepšuje ziskovost společnosti díky neustálému úsilí o úspory, ale také snižováním ztrát zmenšuje uhlíkovou stopu.
Každý z nás je v této oblasti vyškolen a soustřeďuje se na uspokojování původních i nových potřeb našich zákazníků.

smartwood-total-quality

HOUŽEVNATOST

nicholas-swanson-56-500x300

HOUŽEVNATOST – je schopnost vytrvat a nepodlehnout měnícímu se, občas nepříznivému prostředí.

V kontextu náročné globální konkurence překonáváme stresové situace a zdoláváme překážky prostřednictvím komunikace, inovace a kolektivní reflexe.

EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ KOMPETENCÍ

EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ KOMPETENCÍ – je naším hlavním organizačním principem, který se zaměřuje na upřednostňování nižší úrovně rozhodovacích pravomocí v případě, kdy rozhodování na vyšší úrovni nemůže být efektivnější.

Účelem je pověřit rozhodováním ty pracovníky, kteří jsou nejblíže praktické činnosti a mohou lépe, rychleji a efektivněji řešit problémy.

rawpixel-com-358750-500x300
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search