Volné pracovní pozice | Přidejte se k nám. Hledáme technicky zdatné absolventy i obdorníky s praxí.

Uplatňujeme zásady rovných pracovních příležitostí u všech zaměstnanců závodů Skupiny smart wood.

smartwood-recruitment
Kontaktní formulář

Rádi bychom od vás slyšeli. Pošlete nám prosím zprávu vyplněním níže uvedeného formuláře a my se vám brzy ozveme.

  • Max. file size: 128 MB.

smart wood | Francouzská rodinná společnost s ambicí pokračovat ve vedení na světovém trhu prostřednictvím inovačních technologií a nižších nároků na přírodní zdroje.

Historické hodnoty

DŮVĚRA

DŮVĚRA – je naší první hodnotou. Na ní jsou založeny naše mezilidské vztahy. Dodržování našich závazků je důvodem proč nám naši dodavatelé, klienti a kolegové věří. Společně nám umožňuje, abychom v atmosféře vzájemného respektu dělali, co je v našich silách.

V takovémto příznivém prostředí je nám umožněno se soustředit spíše na vnější svět než na nás samé. Z tohoto přístupu se rodí ochota přijímat riziko a ctižádostivost, které představují zdroj inovací, růstu a pokroku.

rawpixel-com-250087-500x300

PRÁCE

climate-kic-350836-500x300

PRÁCE – je lidskou činností, která vytváří statky. Je užitečná, neboť každému jednotlivci umožňuje převzít osobní odpovědnost a uspokojovat potřeby lidí v jeho okolí. Práce je rovněž kolektivní a zaměřená na cíle, které umožňují rozvoj společnosti.

Je to vysoce společenská činnost, ve které je vyjádřeno „společné soužití“. Každý může s hrdostí vytvářet vlastní sociální skupiny, které představují pilíře naší civilizace a rovnováhy života a zapojovat se do nich.

KVALITA

KVALITA – je komplexní zásadou, která má za cíl soustředit naši energii tak, abychom vytvářeli perfektní výrobky a servis. Toho dosahujeme prostřednictvím neustálého zlepšování naší organizace, know-how a způsobu myšlení.

Důležitou součástí našeho kvalitativního přístupu je respektování zdrojů. V podstatě kvalita veškerých činností nejen zlepšuje ziskovost společnosti díky neustálému úsilí o úspory, ale také snižováním ztrát zmenšuje uhlíkovou stopu.
Každý z nás je v této oblasti vyškolen a soustřeďuje se na uspokojování původních i nových potřeb našich zákazníků.

smartwood-total-quality

HOUŽEVNATOST

nicholas-swanson-56-500x300

HOUŽEVNATOST – je schopnost vytrvat a nepodlehnout měnícímu se, občas nepříznivému prostředí.

V kontextu náročné globální konkurence překonáváme stresové situace a zdoláváme překážky prostřednictvím komunikace, inovace a kolektivní reflexe.

EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ KOMPETENCÍ

EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ KOMPETENCÍ – je naším hlavním organizačním principem, který se zaměřuje na upřednostňování nižší úrovně rozhodovacích pravomocí v případě, kdy rozhodování na vyšší úrovni nemůže být efektivnější.

Účelem je pověřit rozhodováním ty pracovníky, kteří jsou nejblíže praktické činnosti a mohou lépe, rychleji a efektivněji řešit problémy.

rawpixel-com-358750-500x300
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search